• Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.superantena.pl, prowadzony jest przez: Davbol TV z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Reymonta 54, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP: 6332039745, REGON 240103560 jako („Sprzedawca”).

I. Postanowienia ogólne
1. Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.superantena.pl („Nowy sklep nowe anteny telewizyjne”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.

2. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu, wskazanej w pkt 1 powyżej.II. Zasady składania i realizacji zamówień
1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są:
• poprzez stronę internetową www.superantena.pl,
• pocztą elektroniczną pod adresem: davbol@superantena.pl
• Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania (tj. nie przyjęcia oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawca, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia i je anulować (tj. nie przyjąć oferty Klienta, który złożył zamówienie), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia prosimy o kontakt z nami.5. Realizacja zamówienia następuje:
• w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,
• w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,
• w przypadku zamówień płatnych przez Sky-Pay – w chwili autoryzacji transakcji.6. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z BOK pod numerem telefonu +48 32 307 60007. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez Zakład Davbol z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
9. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.III. Ceny towarów
1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Sklepu internetowego.

3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

6. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w pkt IV ppkt 3 niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi zgodnie z pkt 7 poniżej.

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

8. Faktury Vat wystawiamy dla wszystkich klientów

9. Informacja o formach płatności zawarta jest w pkt V niniejszego Regulaminu.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie www.superantena.pl, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu www.superantena.pl, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

13. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.IV. Dostawa
1. Wysyłkowa
a. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
b. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
c. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
d. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Odbiór osobisty:
• Odbiór zamówionego towaru może odbyć się osobiście przez Klienta lub upoważnioną przez niego do odbioru towaru osobę w siedzibie Davbol TV ul. Reymonta 54 44-335 Jastrzębie-Zdrój po uprzednim ustaleniu terminu z Biurem Obsługi Klienta

3. Koszty dostawy w przypadku zamówienia opiewającego łącznie na cenę poniżej 80,00 zł
• kurier Paczkomaty Inpost - 12,00 zł,

• kurier - 15,00 zł,
• kurier płatność za pobraniem – 18,00 zł,
• W przypadku zamówienia opiewającego łącznie na cenę od 80,00zł i powyżej, Sklep internetowy pokrywa koszt dostawy w przypadku produktów małogabarytowych.
• W przypadku odbioru osobistego towaru w Sklepie internetowym, niezależnie od ceny, na jaką zamówienie opiewa, koszty dostawy wynoszą 0,00 zł.V. Sposoby płatności
1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
• przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
• PayU,
• gotówką przy odbiorze przesyłki,

• nie przyjmujemy przekazów pieniężnych i nie wysyłamy przekazów pieniężnych

2. Wpłaty online kartą kredytową i spółki Sky-Pay.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

4. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 4 od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają dane do przelewu dostarczone emailowo razem z potwierdzeniem zamówienia


VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 9 i pkt 13 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru należy dołączyć do odsyłanego produktu lub przesłać na adres: Davbol TV ul. Reymonta 54, 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub emailowo na adres: davbol@superantena.pl

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu.
Wzór formularza odstąpienia od umowy – kliknij tutaj aby pobrać

5. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta. Pouczenie o odstąpieniu od umowy załącznik do niniejszego Regulaminu.
Pouczenie o odstąpieniu od umowy – kliknij tutaj aby pobrać

6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: Davbol TV ul. Reymonta 54, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.

8. Wszystkie paczki, które były wysyłane bez opłat można również bez opłat zwrócić. Szczegóły w zakładce ZWROTY. Jeśli zamówienie było dostarczone z dodatkową opłatą kurierską to klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

9. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

10. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności przy dostarczaniu towaru do Kupującego (tj. wartość towaru + koszt wysyłki do Kupującego), niezwłocznie po otrzymaniu zwrotnego towaru, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

12. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę (Sprzedawca zwraca koszty najtańszego sposobu przesyłki spośród proponowanych.

13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b) której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.VII. Rękojmia; Gwarancja; Reklamacja
1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad.

2. Wszystkie produkty w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i powinny być wolne od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Do produktów posiadających gwarancję producenta lub dystrybutora Sprzedawca wysyła wraz z towarem dokument gwarancyjny, w którym każdorazowo określone są warunki gwarancji i czas jej trwania. O istnieniu i treści gwarancji Sprzedawca informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej www.superantena.pl.

7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.

8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, na adres: Davbol TV ul. Reymonta 54, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kliknij tutaj aby pobrać Formularz Reklamacji


9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.

10. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowódu zakupu (np. paragon lub fakturę) oraz opis wady reklamowanego towaru.

11. Sprzedawca rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

12. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego ponosi sprzedawca jeśli uzna Proces Reklamacji za uzasadniony. Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki takie jak w cenniku wysłek w tym Regulaminie

13. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

14. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/VIII. Dane osobowe
1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Davbol TV Krzysztof Dawidowicz z siedzibą ul. W. Reymonta 54 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP 6332039745, dalej zwany Administratorem.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Dane podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu sprzedaży / zakupu i składania ofert produktowych, odpowiadania na wszelkie zapytania związanych z działalnością produkcyjną Administratora.

Dane nigdy nie będą przekazywane dalej poza wyznaczonym organom państwowym na odpowiednie zlecenie. Dane nie będą przekazywane państwom trzecim.

Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Masz prawo dostępu do swoich danych w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw?
Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Dawidowicz, adres e-mail: rodo@davbol.com tel. 32 307 6000IX. Zbieranie opinii klientów
1. Po dokonaniu zakupionego towaru, Sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji.
Zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania opinii Kupującego o przeprowadzonej transakcji Sprzedawca może wysłać z własnego systemu lub za pośrednictwem współpracujących z Sprzedawca portali opineo.pl i ceneo.pl. Kupujący jest uprawniony, jednak nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.X. Postanowienia końcowe
1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
a) pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedawcy: Davbol TV ul. Reymonta 54, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
b) za pośrednictwem strony internetowej: www.superantena.pl;
c) pod adresem poczty elektronicznej: davbol@superantena.pl
d) na numer telefonu Biura Obsługi Klienta: +48 32 307 6000

2. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Kupujący, potwierdzając złożenie zamówienia w Davbol TV składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i jego postanowienia stosuje się do umów zawartych począwszy od tej daty.

5. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie
www.superantena.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.